روش های دریافت الماس:

خرید از سایت

* با هر خرید بالای 10 هزار تومان از عضوگیر، الماس دریافت کنید

* هر 10 هزار تومان خرید، 10 الماس

* بدون محدودیت

10+

ثبت نظر روی خدمات عضوگیر

* بر روی خدمات و محصولات عضوگیر نظر ثبت کنید و بعد از تایید و نمایش نظرتان در سایت الماس دریافت کنید

* هر نظر تایید شده، 1 الماس

* محدودیت: 1 الماس در هر روز

1+

هر روز

ثبت نام کاربر جدید

* اگر کاربر جدید هستید، با ثبت نام در عضوگیر، الماس دریافت کرد

* 1 الماس به ازای ثبت نام کاربر جدید

* 1 بار دریافت برای هر کاربر

1+

هر کاربر

تکمیل پروفایل

* اگر هنوز پروفایل خود را در عضوگیر تکمیل نکرده اید، با تکمیل آن الماس دریافت کنید

* الماس به ازای تکمیل پروفایل

* 1 بار دریافت برای هر کاربر

1+

هر کاربر

ستاره دهی به محصولات و مطالب

*  به محصولات و خدمات و همینطور مطالب منتشر شده در عضوگیر ستاره بدهید و الماس دریافت کنید

* الماس به ازای هر ستاره دهی

* محدودیت 10 الماس در ماه

10+

در ماه

بازدید روزانه از سایت

* هر روز به سایت عضوگیر سر بزنید در سایت بمانید تا هر روز الماس رایگان دریافت کنید

* 1 الماس به ازای 3 دقیقه ماندن در سایت

* محدودیت 1 الماس در هر روز و 10 الماس در هر ماه

1+

در روز

سالگرد تولد و عضویت

* هر سال به رسیدن به زادروز تولدتان و همینطور سالگرد عضویت تان در عضوگیر، از ما الماس رایگان هدیه بگیرید

* 3 الماس به مناسبت زادروز تولدتان و 5 الماس به ازای سالگرد عضویت در سایت

* محدودیت 1 بار در سال

5+

در سال